Skiongeval -Bergsportongeval

 

 

* Bergsportrecht , Skirecht , letselschade bij ski-ongevallen : speciaalgebied van de praktijk.

Letsel bij skiongeval of bergsportongeval is ons speciaalgebied.  Snel reageren na het ongeval is belangrijk. Bewijsverzamelen, een dagboek bijhouden van de gebeurtenissen en hulp na het ongeval is raadzaam. Afhankelijk van uw positie kan het al dan niet verstandig zijn om verklaringen of te leggen bij de politie. Denk eraan de politie stelt geen schuld vast! Dit doet de rechter.

Belt u ons 00 43 5412 64640 en vraag naar Stephan Wijnkamp of mail ons zo snel mogelijk via office@ wijnkamp-advocatuur.com.

Wij kunnen dan snel contact met de plaatselijke politie zoeken of met de Staatsanwalt ( officier van Justitie).

Voor televisieuitzendingen met medewerking van Stephan Wijnkamp kunt u hier klikken.

Vele Nederlanders en Belgen gaan in Oostenrijk met vakantie vanwege de natuur en met name de bergen. Bergtochten , huttentochten , bergwandelingen , mountainbiken , raften ,canyoning , bergbeklimmen, skieen en niet te vergeten het maken van skitouren buiten de piste zijn bezigheden die ontspannend en leuk zijn maar ook risico met zich meebrengen. Daar staat men vaak niet bij stil. Gebeurt er een ongeluk dan overziet men vaak de gevolgen daarvan niet. Deze kunnen zich nog jaren voortslepen. Zowel op strafrechtelijk gebied ( straf ) als op burgerrechtelijk gebied ( schadevergoeding ).

Als een ongeval zich in Oostenrijk voordoet is het Oostenrijkse recht van toepassing. Ook als een andere Nederlander het ongeval veroorzaakt. Wij verwijzen graag naar de publicatie in het vakblad Letsel en Schade opgenomen onder Publikationen klik hier om het artikel te lezen.

Tijdige advisering is van belang omdat uw claim kan verjaren. De verjaringstermijn in Oostenrijk is korter dan in Nederland namelijk 3 jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. Is de schade dan niet via de rechtbank gevorderd of op buitengerechtelijke wijze erkend dan bent u te laat. Click hier voor meer informatie over ons kantoor.

Denkt u eraan dat in Oostenrijk de schade en vooral het smartegeld ( Schmerzengeld) anders wordt samengesteld en vele malen hoger is als in Nederland. Regelt u uw schade dan ook niet in Nederland zonder eerst te onderzoeken hoe hoog het schadebedrag naar Oostenrijkse maatstaven zou zijn. Vaker hebben wij in de praktijk meegemaakt dat Nederlandse schadebehandelaars de zaak naar Nederlandse maatstaven hebben geregeld en soms tienduizenden euro’s hebben vergeten te claimen.

Verwezen wordt ook naar dit onderwerp onder  Skirecht en Sportrecht van deze Website. Kijkt u ook bij Publikaties voor nadere artikelen over dit onderwerp.

 

 

Belt u bij een ongeval het nummer 00 43 5412 64640. Mocht er niet worden opgenomen stuur dan een, email of spreek uw bericht in. er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

 

 

Belangrijk is dat wanneer zich een ongeluk voordoet u zich zo snel mogelijk door het kantoor laat voorlichten . Mogelijk gaat dan geen kostbaar bewijsmateriaal verloren of belast u uzelf niet tijdens politieverhoren.

 

Voor meer informatie over ons kantoor klick  hier.

 

 

Een ski -of bergsportongeval en wat nu ?

 

 

Strafrecht

Bij een skiongeval waarbij lichamelijk letsel is wordt in principe altijd door de Alpinpolizei een onderzoek opstarten en een rapport opgemaakt. De Alpinpolizei zal bij dit onderzoek getuigen horen, foto’s maken om het bewijs zeker te stellen en de mogelijke schuldigen en slachtoffers horen. Nadat dit onderzoek is afgesloten wordt het rapport aan de Staatsanwalt , de Officier van Justitie , overgedragen. De Staatsanwalt zal de toedracht van het skiongeval dan strafrechtelijk beoordelen. Is er naar de mening van de Staatsanwalt voldoende bewijs dan verplicht de wet dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. Is er geen voldoende bewijs dan wordt de strafrechtprocedure niet meer verder gevoerd  , deze wordt dan “eingestellt”.Komt de zaak eenmaal voor de rechter dan zijn er drie mogelijkheden:

  1.  De zaak wordt middels een transactie, een soort compromis afgedaan waarbij de beschuldigde een bedrag betaalt als genoegdoening voor de administratieve werkzaamheden van het justitiele apparaat. Verder zal de beschuldige meestal ook een bedrag aan het slachtoffer dienen te vergoeden. De beschuldigde erkent geen schuld zodat voor een eventuele civiele procedure er geen verplichte bewijskracht is.
  2. De beschuldigde wordt vrijgesproken
  3. De beschuldigde wordt veroordeeld.

De civiele procedure

Het verhalen van letselschade bij ski-ongevallen vergt specifieke kennis. Niet alleen van de wettelijke relevante regelingen maar ook ski-technische kennis.

Uiteraard proberen wij eerst de schade minnelijk met de andere partij of haar verzekeraar te regelen. Pas als dat niet lukt wordt er na overleg met u een procedure opgestart.

Alvorens een procedure te beginnen zal eerst de kans op succes beoordeeld moeten worden.  In Oostenrijk zijn de proceskostenvergoedingen die de rechter toekent afhankelijk van de strijdwaarde. Bij hoge strijdwaardes ( de claim die u wenst te vorderen) , al boven 10.000 euro en daar komt u al snel op , betekent dit vaak dat de werkelijke advocaatkosten door de verliezer betaald moeten worden. Het is daarom dat wij het van groot belang vinden de eerste analyse zeer nauwkeurig te maken.

Sportwetenschap en medische wetenschap

Soms schakelen wij daarvoor ook de Sportwetenschappelijke Faculteit van de Universiteit Innsbruck in om bijvoorbeeld snelheidsberekeningen te maken , mogelijke alternatieven bij de wijze waarop men gevallen is, energieabsorptie ,etc uit laten voeren of de met ons samenwerkende medische specialisten. Aan de hand van het letsel kan vaak ook de val of het waarheidsgehalte van getuigenverklaringen worden beoordeeld.

Mr. Wijnkamp, naast advocaat zelf ook  als Landesskileraar en Bergretter actief , heeft tijdens deze opleidingen naast specifieke praktische vaardigheden ook theoretische vakken als bewegingsleer gevolgd en is daardoor in staat met deze ski-technische kennis het skiongeval te analyseren.

Meestal weet het slachtoffer zelf niet precies hoe het ongeval is gebeurd. Daarvoor gaat het skiongeval te snel. Wij zien het als onze eerste opgave enige mate van duidelijkheid daarover te verkrijgen.

Wat is voor de advocaat van belang.

Objectieve bewijzen: Foto’s voor en na het skiongeval , weersomstandigheden tijdens het skiongeval, sneeuwomstandigheden tijdens het skiongeval, de preciese lokatie van het skiongeval, is er een politierapport van het skiongeval opgemaakt.

Subjectieve gegevens: wat heeft u zelf gezien , wat is uw indruk van het skiongeval etc.Is het skiongeluk gebeurd door een andere pistegebruiker of is het skiongeluk ontstaan doordat de Bergbahnondernemer de pistegevaren niet voldoende heeft afgezekerd?

Schadevaststelling en schadevergoeding tengevolge van het skiongeval :

De schadevergoedingen bij skiongevallen die in Oostenrijk worden toegekend zijn duidelijk hoger dan die in Nederland door rechters worden toegesproken. Naast een vergoeding voor de geleden pijn en ongemak , zijn er aparte schadeloosstellingen voor littekens , lichamelijke of psychische  belastingen waardoor uw levenskwaliteit negatief is beinvloed geweest , vergoeding omdat het slachtoffer zelf niet meer in het huishouden heeft kunnen meehelpen , verpleging door gezinsleden van het slachtoffer , de vakantie die men niet heeft kunnen genieten etc.Uiteraard is er ook de materiele schade en aanpassingen die het slachtoffer heeft geleden.

 

De schadeuitkeringen zijn in Oostenrijk over het algemeen veel hoger als in Nederland. Dit geldt naar onze mening ook indien de schadeveroorzaker in hetzelfde land woont als u!

 

 

Dus bij een skiongeval met een Nederlander of Belg als tegenpartij dient naar onze mening naar Oostenrijkse maatstaven te worden afgewikkeld.

 

 

Een voorbeeld: De schade bij een knieletsel, veel voorkomend bij ski-ongevallen, is al snel op meer dan 20.000 euro te becijferen nog afgezien van de rechtsbijstandskosten en verlies aan arbeidsvermogen. In Nederland is dit vele malen lager.

 

Oostenrijkse rechtbank veel verstand van skiongevallen. Zitting op de skipiste

 

Komt het onverhoopt tot een procedure dan is het in zulke gevallen verstandiger om in Oostenrijk de zaak aanhangig te maken. De Oostenrijkse rechter is gespecialiseerd in skiongevallen en altijd vindt er een zitting op de skipiste plaats. U als slachtoffer kunt dan precies uitleggen hoe het ongeluk was gebeurd.

 

In Nederland wordt door Nederlandse rechters en verzekeraars vaak de sport- en spel jurisprudentie gehanteerd. Hierdoor is er naar Nederlandse maatstaven niet snel sprake van aansprakelijkheid. Dit is in Oostenrijk dus anders en voordeliger voor het slachtoffer.

 

Ons kantoor gebruikt een speciaal voor het Oostenrijks recht samengestelde checklist die door de clienten worden ingevuld zodat geen element vergeten wordt. Vraagt u hiernaar.

Speciaal is ook dat met betrekking tot het medisch letsel het letsel en daarmee samenhangende schadevergoedingen het letsel wordt beoordeeld door met ons kantoor samenwerkende artsen.

Welk recht bij het skiongeval?

Een belangrijk aspect waar door ons aandacht aan besteed wordt is waar de procedure gevoerd moet worden en naar welk recht dit dan dient plaats te vinden. Het skiongeval indien dit in Oostenrijk plaatsvindt waarbij personen uit andere landen betrokken zijn vergt kennis van het internationale privaatrecht. Niet alleen de aansprakelijkheid is van belang ook de vraag waar een verkregen vonnis kan worden uitgevoerd.

 

Met vele landen zijn verdragen afgesloten of zijn Europese verordeningen op van toepassing. Uiteraard zijn dit ook aspecten waar rekening gehouden mee moet worden. Ook de kansen voor een executie van een voor clienten positief vonnis dient in de beoordeling mee te worden genomen.

 

 

 

 

Deutsch Holland
Wijnkamp Advocatuur Litigation
Gewerbegebiet 3 - Top 5
6493 Mils bei Imst
T: +43 5418 20400
E: office@wlawfirm.eu
Soziale Netzwerke: facebook
Neues / Archiv

Links